Tweedehands auto op de zaak

Informatie > autokopen

Keuze auto op naam van de zaak of privé 

Wanneer kiest u als kleine zelfstandige ervoor om uw auto op naam van de zaak te zetten of deze als privé te rijden? Deze keuze hangt samen met een flink aantal factoren, waaronder, het aantal kilometers dat u rijdt. Hoe meer kilometers u maakt, hoe interessanter het wordt om uw auto privé te blijven rijden, aangezien u de zakelijke kilometers à € 0,19 per kilometer kunt aftrekken van uw winst. Indien u bijvoorbeeld op jaarbasis 50.000 kilometer rijdt, levert u dit al € 9.500 op. Deze kilometers kunt u zakelijk opvoeren. Uiteraard zijn er ook situaties waarbij het interessanter is uw auto op de zaak te zetten, bijvoorbeeld als er weinig zakelijke kilometers worden gemaakt en/of het betreft een duurdere auto. In het volgende artikel laat Velgenland u onder andere aan de hand van een voorbeeld zien wanneer het interessant is uw auto op de zakelijke balans op te voeren en wanneer u uw auto beter privé kunt blijven rijden.

Auto privé

Behoort uw auto tot uw privé-vermogen, dan is de regeling vrij eenvoudig: u mag maximaal 19 cent per gereden zakelijke kilometer aftrekken. De kilometers voor woon-werkverkeer worden overigens ook beschouwd als zakelijk. In die 19 eurocent zijn alle autokosten verdisconteerd, dus afschrijving, brandstof, onderhoud, verzekering, wegenbelasting, parkeergeld, etc.

Auto op de zaak

Als u de auto op naam van de zaak zet, mag u alle kosten die verband houden met die auto aftrekken, ook de kosten die in het buitenland zijn gemaakt. De belangrijkste kostenposten zijn:

Bijtelling

Als u in een auto van de zaak rijdt en u rijdt meer dan 500 privékilometers per jaar, dan krijgt u te maken met de fiscale bijtelling. De Belastingdienst ziet een auto van de zaak als ‘loon in natura’ en daarover moet u belasting betalen. Dit is een vast percentage van de nieuwwaarde van uw auto (cataloguswaarde).

Voor de bijtelling bij de ondernemingswinst/het loon gelden in 2013 de volgende percentages (CO2 uitstoot in gr/km):

Diesel
14%: 51-95
20%: 96-124
25%: >124

Benzine
0%: <51 

14%: 50-88
20%: 89-112
25%: >112 >124 

Is uw auto van de zaak 15 jaar of ouder? Dan betaalt u 35% bijtelling over de dagwaarde van uw auto. Bij deze oude auto’s is de catalogusprijs niet van belang. 

Rekenvoorbeeld

Stel u rijdt een Mercedes Benz 240 Sport uit 1998 met een dagwaarde van 2439 euro. 

Het aantal jaarlijkse kilometers bedraagt 24.000 kilometer.
U wilt weten of u de auto beter op de zaak kunt zetten of de auto privé blijft rijden.

Zakelijkmercedes 240
Indien u de auto op naam van de zaak zet, betaalt u een bijtellingspercentage van 35% over de dagwaarde van uw auto en niet de catalogusprijs, omdat het hier gaat om een auto van 15 jaar of ouder. De bijtelling bedraagt in deze 35% x 2439 euro = 854 euro. De belasting die u over dit bedrag betaalt hangt af van uw bedrijfsinkomsten. Uitgaande van 50% belastingtarief, betaalt u ca. 427 euro belasting.
Indien u de auto zakelijk opvoert, dan kunt u de volgende kosten aftrekken (per jaar):

Benzinekosten € 4.317,=
      
Onderhoud (geschat) € 2.000,=

Banden (geschat) € 492,= 

MRB € 700,= 

Verzekering € 900,=

Afschrijving (geschat) € 720,=

De totale kosten die aftrekbaar zijn van uw winst uit de onderneming bedragen € 9.112,=
Ook kunt u in dit geval € 2.439,= onbelast uit de zaak halen, aangezien de zaak de auto overneemt.

Privé
Indien u uw auto privé blijft rijden, dan kunt u 0,19 euro per zakelijke kilometer van uw winst aftrekken. Uitgaande van 10.000 zakelijke kilometers, komt dit neer op een bedrag van € 0,19 x 10.000 km is € 1.900,=. Deze kosten zijn aftrekbaar van uw winst en kunt u tevens onbelast uit de zaak halen.

In bovenstaand voorbeeld slaat de balans duidelijk uit naar het plaatsen van de auto op naam van de zaak. Echter, indien veel zakelijke kilometers gereden wordt, kan het interessanter zijn om uw auto privé te blijven rijden. U kunt deze namelijk declareren (19 eurocent per kilometer) en dus netto uit de zaak halen. Uiteraard hangt ook de waarde van uw auto hiermee samen. Heeft uw auto namelijk een dagwaarde van € 5.000,=, maar is deze jonger dan 15 jaar, dan betaalt u de bijtelling over de cataloguswaarde, hetgeen bijvoorbeeld over een nieuwwaarde van € 21.000,= kan gaan, wat bijvoorbeeld bij 25% bijtelling neerkomt op € 5.250,=. Hier moet u dan weer belasting over betalen.

Dus maakt u altijd een nauwkeurige berekening aan de hand van bovenstaande kostenposten en mogelijkerwijze dus ook aftrekposten, zodat u een duidelijk beeld krijgt van het voordeel van uw auto op naam van de zaak of voor eigen rekening (privé) rijden.

Lees ook het artikel bijtelling auto van de zaak.

Meer info tel: 023 535 0989