auto verzekering

Informatie > autokopen

Hoe verzeker ik mijn auto?

Moet ik mijn auto verzekeren? Maar als ik nou een jaar naar het buitenland ga, kan ik mijn verzekering dan stopzetten? Hoeveel schadevrije jaren heb ik opgebouwd? En wat zijn de verschillende verzekeringsvormen? Het is belangrijk om u van te voren te verdiepen in of te laten informeren over de verzekering van uw auto. Niet alleen zijn er vele verschillende autoverzekeringen, ook hangt de keuze af van het type auto, uw leeftijd en het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Door u goed te (laten) informeren, voorkomt u dat u een verkeerde verzekering voor uw auto afsluit en voor verrassingen komt te staan bij bijvoorbeeld schade aan uw auto.

Verzekeringsvormen
Er zijn diverse verzekeringsvormen, te weten:

 • WA-verzekering (de minimale verplichte verzekering die u moet afsluiten);
 • WA + beperkt casco verzekering;
 • WA + volledig casco verzekering (all risk).

Bovenstaande verzekeringen kunt u uitbreiden met de volgende modules:

 • Vakantie-cascoverzekering;
 • Ongevallenverzekering inzittenden;Citroen DS3 autoverzekering
 • Schadeverzekering inzittenden;
 • Rechtsbijstandsverzekering.

Wat is een WA-verzekering?
Bent u betrokken bij een aanrijding, dan wordt dat vergoed met de WA-verzekering. Ook zijn de inzittenden gedekt. Deze verzekering dekt echter geen schade aan uw eigen auto. Minimaal bent u verzekerd voor 5 miljoen letselschade en 1 miljoen aan materiële schade. De WA-verzekering is geldig in Europa en de landen die op de groene kaart staan vermeld. Ook is de verzekering geldig als iemand anders met uw toestemming in de auto rijdt. Check deze dekking wel even bij uw verzekeraar, omdat verzekeraars daar in kunnen verschillen. Uiteraard is de verzekering niet geldig als u geen geldig rijbewijs heeft of uw rijbewijs is ingenomen.

Wat is een WA Beperkt Casco verzekering?
De WA + Beperkt Casco verzekering dekt aanvullend op de WA-verzekering, de schade aan uw eigen auto als gevolg van bijvoorbeeld brand en blikseminslag, diefstal, storm, hagel en inbraak en ruitbreuk.

Wat is een WA Volledig Casco (All-Risk) verzekering?
De WA + Volledig Casco verzekering dekt alles wat onder de Beperkt Casco-verzekering valt, inclusief schade door schuld, zoals omslaan, slippen, (eenzijdige) aanrijding en alle overige zogenaamde ‘van buiten komende onheilen’.

Vakantie Casco verzekering
Misschien heeft u uw auto alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd. Als u met uw auto op vakantie gaat, dan bestaat het risico dat u op enig moment wat vermoeid bent of eerder afgeleid. Kortom de kans op een schade aan uw auto door uw eigen schuld is wat groter dan in Nederland. Het is dan mogelijk uw auto voor de duur van uw vakantie te verzekeren tegen schade aan uw auto, die niet in de standaard WA-dekking meeverzekerd is.

Ongevallen inzittenden verzekering/Schadeverzekering voor inzittenden
Met deze aanvullende verzekeringen zijn niet alleen de passagiers, maar ook de bestuurder verzekerd. Het verschil tussen deze 2 verzekeringen is dat bij de ongevallen inzittenden verzekering altijd een vast bedrag uitgekeerd wordt, maar bij de schadeverzekering voor inzittenden het bedrag wordt uitgekeerd van de werkelijk geleden schade. De verzekeraar keert niet uit in gevallen, waarbij de bestuurder bijvoorbeeld geen geldig rijbewijs heeft, de bestuurder onder invloed rijdt, de bestuurder meedoet aan snelheidsritten en de auto als taxi wordt gebruikt.

Rechtsbijstand verzekeringen
Als iemand een ongeluk veroorzaakt dan kunt u uw schade claimen op zijn/haar autoverzekering. U stelt diegene dan aansprakelijk voor de schade. Uiteraard wordt u hier dan juridisch bijgestaan.

Schadevrije jaren
Hoeveel jaren heeft u achter elkaar geen schade gehad? Dit aantal kan van invloed zijn op de hoogte van de premie. Een verzekeraar gebruikt een zogenaamde bonus-malusladder om te bepalen hoeveel korting u krijgt op de premie van uw verzekering. Als u één of meerdere jaren geen schade claimt, dan krijgt u korting op de premie. Deze korting kan oplopen tot maximaal 80%. Claimt u een schade, dan valt u een aantal treden terug op de ladder.

U kunt via seps.nl zelf uw opgebouwde schadevrije jaren checken! U vult hiervoor een online formulier in en ontvangt binnen 4 weken een overzicht met de daarin bekende (gemelde) schades.

De schadevrije jaren kunnen ook op andere wijze aangevraagd worden. 1. Uw verzekeraar checkt uw schadevrije jaren bijvoorbeeld via Roy Data (een centrale database waarin de schadevrije jaren staan geregistreerd). 2. Uw verzekeraar verstrekt u een zogenaamde royementsverklaring (bewijs van uw opgebouwde schadevrije jaren) nadat u uw autoverzekering hebt beëindigd. Let wel: deze verklaring wordt slechts één keer verstrekt en is slechts één jaar geldig. Daarna vervallen uw schadevrije jaren. 3. Uw leasemaatschappij verstrekt u een verklaring met daarin uw eventuele schades. 4. U ontvangt een werkgeversverklaring. Hierbij is het wel van belang dat u de enige bestuurder van de auto bent geweest.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekering kijkt naar de volgende onderdelen om de hoogte van uw premie te bepalen:

 • uw leeftijd;
 • kenmerken van het motorrijtuig, waaronder de prijs;
 • waar u woont (uw woongebied);
 • het aantal kilometers dat u per jaar rijdt;
 • of u de auto, motor of brom- of snorfiets privé of zakelijk gebruikt;
 • hoeveel schadevrije jaren u heeft.

Eigen risico
U kunt met uw verzekeraar een eigen risico afspreken, waardoor uw premie lager komt te liggen.

Mag u na aanschaf auto zonder verzekering meteen naar huis rijden?
Zowel het kenteken moet op uw naam staan als uw auto moet tegen WA verzekerd zijn voordat u met de auto gaat rijden.

Wat doet u bij een auto-ongeval in het buitenland (Europa)? (Bron: ANWB)
Indien u betrokken raakt bij een ongeval in het buitenland, bestaat de kans dat u een lagere schadevergoeding krijgt dan bij een ongeval in eigen land. Om dit voorkomen, kunt u zich extra verzekeren door middel van bijvoorbeeld de vakantie-casco verzekering.

Wanneer u met uw auto betrokken bent bij een ongeval in het buitenland, is de wet van het land waar het ongeluk plaatsvindt van toepassing. Het is dus mogelijk dat u uw schadeclaim daarom op een andere wijze moet indienen dan in het land waar je woont. Ook de afhandeling kan per land verschillen.

Voor een snelle afwikkeling van uw schadeclaim, kunt u gebruikmaken van het systeem uit Europese Richtlijn motorrijtuigenverzekering. Hiermee kunt u, eenmaal thuis, de vertegenwoordiger van de verzekeraar van de buitenlandse tegenpartij achterhalen en aanspreken. Zo kunt u zich verzekeren van een snelle afwikkeling van je schadeclaim. Deze regeling is van toepassing op de Europese Economische Ruimte (EER)[1] en Zwitserland.

Wanneer de verzekeraar is gevestigd in een gebied dat buiten de werkingssfeer van de Richtlijn valt, moet u uw schadeclaim mogelijk rechtstreeks bij de buitenlandse verzekeraar indienen.

Als u als bestuurder verantwoordelijk wordt gehouden, dan kan het slachtoffer een schadeclaim voor letsel of materiële schade indienen via het groenekaartsysteem. U vindt meer informatie op de website van de overkoepelende organisatie van het groenekaartsysteem, het Cobx . In Nederland is het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars verantwoordelijk voor de groene kaart.

Auto buiten gebruik?
Gebruikt u uw auto tijdelijk niet? Dan kunt u deze voor een bepaalde periode laten schorsen bij het postkantoor. Dan vervalt uw verzekeringsplicht, en mag de auto vanaf dan niet meer op de openbare weg staan.

Note: Als voornaamste bron voor dit artikel is gebruik gemaakt van de website van de ANWB. Voor meer informatie verwijzen wij u dan ook naar de ANWB.nl.

 

Lees ook de volgende artikelen.